Plader

V/A: Pioneers – The Beginning of Danish Electronic Music

Skrevet af Lasse Bertelsen

Pladeselskabet LJUD skildrer og dokumenterer den danske elektroniske musiks vugge med respekt og en udpræget sans for detaljen i en flot parade af vigtige, men for den brede offentligheds vedkommende ukendte kunstnere.

Der har gennem flere år været en summen og en snakken om den tidligste elektroniske musik i Danmark. Prominente kunstnere har namedroppet et navn eller to i overfladiske såvel som dybdegående interviews, og denne lille bølges alma mater – personificeret i Else Marie Pade – har som et mere synligt fremstød været gæst i Mikael Bertelsens zen-dyrkende talkshow “Den 11. Time” i en face to face-samtale med et af Danmarks nyeste hypede navne, Mike Sheridan.

Til trods for al denne snak og moderate fokus har det været så som så med hvor mange mennesker, der har stiftet bekendtskab med de tidlige klangarbejder og tonegenererede værker, hvor eksempelvis Else Marie Pades Syv cirkler har stået som et hovedværk – både som dokumentation, men så sandelig også som et selvstændigt værk.

Pioneers – The Beginning of Danish Electronic Music præsenterer således dette lands syv første elektroniske komponister i et velgennemtænkt udvalg, hvor nok kun navne som førnævnte Pade og den allestedsnærværende Fuzzy (med det borgerlige navn Jens Vilhelm Pedersen), der måske ikke er kendt ved navn af alle, men ikke desto mindre kan huskes i den brede offentlighed for vignetmusik til så forskellige programmer som “Bogart” og “The Julekalender”.

Kompilationen indledes med Jørgen Plaetners ”Continuo”-kompostion fra 1960, der med sit flimrende vildnis af datalogiske lyde på udmærket vis sætter rammerne for udvalget, så de siden kan sprænges i denne antologi.

Else Marie Pades to bidrag til cd 1 trækker klare linjer til ambient og musique d’ameublement som formuleret af Satie små hundrede år forinden, hvor droner og loops accentuerer netop de bølger og det stof, de er gjort af. I enkelte passager af ”Etude I” fordres der et opbrud gennem hastighedsstigende rytmik, der mest af alt er at beskrive som bobler og anden H2O-lydende effektrigdom. Mere harskt går det for sig i ”Afsnit I, II III for soloviolin og tre højtalergrupper”, hvor diskanten konfronteres med andre frekvensområder via violiners spring og hidsighed, der nærer en åbenlys forbindelse til tidligere modernistiske mestre, som eksempelvis Arnold Schönberg.

Det er således bestemmende, at der er tale om modernistiske eksperimenter fra 1960 og fremefter med nik, løften på hatten og gentagne henvisninger til andre landvindinger inden for kunstens verden, hvor det dog er øret og John Cages credo om en videreudviklet konkret musik, der tæller. Ligeligt forkastes og implementeres tidligere tiders strategier i disse forsøg på at skabe nye lyde og ny musik, hvilket er den primære grund til, at det er vigtigt at spidse ører og åbne sit sind, til trods for at disse tanker allerede er videreført i nye sammenhænge, som vi kender dem fra senere tiders elektroniske musik.

Anderledes meditativt er Fuzzys bidrag, der på cd 1 med ”Ave” fremdrager en cymbal-opbygget avantgardisme, som bruser over af hviskende stemmer, der pludseligt og brat skifter til ekstatiske udbrud, hvilket bedst kan beskrives med den lidt yngre Ingmar Bergman-filmtitel “Hvisken og råb”.

LJUD’s antologi er dog et udvalg af en mere radikal karakter, hvor især tidligere nævnte Jørgen Plaetners ”Beta” er et musikalsk højdepunkt i kraft af energien og de slige konnotationer til freejazz, for ikke at glemme Bent Lorentzens vildskab og ro på cd 2 i den abrupt følsomme ”På opdagelsesfærd i pianoets indre og ydre verden”.

Der er således – især i  bibliotekarisk forstand – tale om en guldgrube for enhver, der ønsker at udvide sin musikalske horisont inden for nationale rammer, og LJUD har i vid udstrækning og i samarbejde med Finn Egeland Hansen, Andreas Hansen og Birthe Dalby bestræbt sig på at kæle for denne udgivelse, hvor der i den yderst velskrevne booklet er indføringer i snart sagt alt fra terminologi, historik og udstyr til komponisterne, deres program og œuvres. Der er hermed alt, hvad hjertet kan begære, for den der vil studere fænomenet i denne bevægelse såvel som for den alment musikinteresserede.

★★★★½☆

Skriv et svar