Tag - Tenderones

Plader

Tenderones: s.t.

Man stiller sig selv mange spørgsmål i løbet forbindelse med Tenderones' debutudgivelse. Er den f.eks. et must for éns samling? Her kan kort og klart svares nej. Hele pakken er alt for ordinær og intetsigende.