Nyheder

Socialdemokraterne: LAB bliver reddet

For en måned siden kunne vi fortælle, at Københavns Kommune i forbindelse med et byfornyelsesprojekt på Vesterbro havde planer om at rive spillestedet LAB ned.
Det fik ikke overraskende spillestedet op af stolen, men også på rådhuset gav planerne pludselig genlyd.

Efter alt at dømme var teknik og miljø-forvaltningen ikke klar over, at der lå et spillested på adressen Vesterbrogade 107B, og det vidste det firma, der lavede planerne for projektet, heller ikke. Det fortæller Simon Strange, socialdemokratisk næstformand for kultur- og fritidsudvalget i Borgerrepræsentationen, til Undertoner.
“Da jeg hørte om historien, henvendte jeg mig til forvaltningen og rådgivningsfirmaet, og mindre end 24 timer senere sendte de en ny skitse.”

Skitsen, der kan ses ude til højre, lægger op til, at LAB får lov at blive stående. Adgangsvejen til spillestedet bliver dog ændret, så man skal ind gennem en smøge fra Enghavevej.

I øjeblikket er byfornyelsesprojektet inde i en høringsfase. Det betyder, at der går omkring tre måneder endnu, inden der sker nyt i sagen på det formelle plan. Simon Strange understreger imidlertid allerede nu, at Socialdemokraterne ikke er indstillet på at lade LAB falde.
“Der er brug for, at så mange som muligt gør deres holdning til kende i forbindelse med høringen, så det bliver synliggjort, hvor mange der er imod, at man friserer byen og fjerner det, der gør den til noget særligt,” pointerer han.

Leave a Reply