Tag - Ave

Plader

Ave: Five Poems EP

Et ambitiøst og sympatisk projekt af Ave lavet over gamle barokke og romantiske digte. På trods af at teksterne ikke altid er lige sangbare, lykkes det Ave at skabe ganske fin musik.