Tag - a capella

Plader

Postyr Project: s.t.

Kill your darlings, som min gamle skrivelærer altid sagde, før han smed mit mest elskede digt i skraldespanden. Samme råd kan jeg give til Postyr Project, der kunne trænge til en kraftig oprydning i de mange a capella-baserede popsange.

Plader

LIFT vs. Sydow: s.t.

Duoen LIFT holder til i den sjældne eksperimentelle vokalkunsts sfærer. Deres aktiviteter dér har affødt et album, hvor talen, messen og brummen på bemærkelsesværdig vis omformes til rum og varighed af samarbejdspartneren Hans Sydow. Smalheden er ubetvivlelig, kvaliteten mere diskutabel.

Plader

Björk: Medúlla

Björk finder ind til essensen af det hele og hylder livet, barnet og viljen til at give. At hun så gør det udelukkende ved brug af vokaler, gør det ikke mindre smukt. Medúlla er en særegen størrelse, der langsomt kryber gennem blodbanerne – og ender faretruende tæt på selve hjertet.